Kruiden & heesters

Informatie plantengroep heesters

Heesters zijn houtige, overblijvende gewassen die met meer dan één stam uit de grond komen, meestal kleiner dan bomen. Ze hebben dus geen centrale hoofdtak of hoofdstam.

Heesters komen in allerlei soorten en maten voor, van lage bodembedekkers tot hoge struiken van enkele meters hoog.

Onderverdeling

Vaak maakt men de volgende onderverdeling binnen de plantengroep heesters:

  • Halfheesters: een heester die onderaan verhout en bovenin kruidachtig is (niet verhout).
  • Bladverliezende heesters: deze heesters verliezen in het najaar hun blad (in ons klimaat).
  • Bladhoudende heesters: een heester die in de winter het blad houdt.
  • Bloeiende heesters: heesters met bijzondere bloemen of bloeiwijzen.

Overzicht kruiden plantengroep heesters

A t/m G

H t/m P

Q t/m Z