Antroposofische geneeskunde

Wat is antroposofie?

Rudolf Steiner, grondlegger antroposofieAntroposofie is een wereldbeschouwing, waarvan Rudolf Steiner de grondlegger is. De inzichten van Rudolf Steiner (1861-1925) zijn op allerlei gebieden uitgewerkt, zoals geneeskunde, onderwijs, architectuur en landbouw. De beschouwing is gericht op de bewustwording van de mens in verhouding tot (het geestelijk wezen van) de wereld.

Antroposofie is een samengesteld begrip uit de woorden Antropos (mens) en Sophia (wijsheid). Antroposofie is een weg tot inzicht die het geestelijke in de mens met het geestelijke in de kosmos wil verbinden.

Geestelijke realiteit

Volgens deze levensbeschouwing is de wereld niet alleen verklaarbaar door wat de mens met zijn fysieke zintuigen kan waarnemen. De leer gaat uit van een niet-materiële werkelijkheid, een geestelijke realiteit, die een geheel vormt met de fysiek waarneembare wereld.

De leer reikt methodes aan om de spirituele kant van ons bestaan te leren ervaren en onderzoeken. Daarbij keert zij zich niet van het aardse leven af, maar juist ernaar toe. Juist door het aardse leven werkelijk te leven, wordt de spirituele kern van het bestaan volgens deze leer doorgrondelijk.

Relatie tot fytotherapie

Fytotherapeutica nemen een belangrijke plaats in onder de door antroposofische huisartsen voorgeschreven geneesmiddelen. Binnen de antroposofische geneeskunde wordt de mens als vier delen gezien, die met elkaar verbonden zijn. Deze delen betreffen;

  • het fysieke lichaam,
  • het etherische lichaam,
  • de ziel en
  • de geestelijke kern.

De geneeskunde volgens de antroposofie ziet ziekte als een onbalans tussen deze delen van de mens. Door middel van fytotherapie probeert men die balans te herstellen.

De Goetheaans fenomenologische bestudering van geneeskrachtige planten vormen naast de aanwijzingen van Steiner in deze geneeskunde een belangrijke indicatie voor de toepassing van geneeskrachtige kruidenplanten.
Deel deze pagina: