Druppelflesjes homeopathie

Homeopathie

Wat is homeopathie?

Homeopathie is een alternatieve geneeswijze waarvan Samuel Hahnemann van 1782 tot 1798 de basisprincipes heeft geformuleerd. Het woord homeopathie is een samentrekking van de Griekse woorden homoios, wat staat voor gelijksoortig, en pathos, wat lijden of ziekte betekent. Hahnemann heeft enkele basisprincipes opgesteld, waarop het is gebaseerd.

De basisprincipes van homeopathie

Gelijksoortigheidsbeginsel
Allereerst het gelijksoortigheidsbeginsel, dat ervan uit gaat dat een ziekte kan worden genezen door een patiënt een middel toe te dienen dat in onverdunde vorm bij een gezond iemand gelijksoortige symptomen zou oproepen als die waaraan de patiënt lijdt. Een stof die bepaalde verschijnselen kan opwekken, is ook in staat dezelfde verschijnselen te genezen.

Vier fundamentele miasma’sSamuel Hahnemann, grondlegger basisprincipes homeopathie
Een ander basisprincipe van Hahnemann (en dus de homeopathie) is dat ziekten zijn onder te verdelen in vier fundamentele miasma’s. Hahnemann onderkende er drie: psorische, sycotische en syfilitische miasma. Pas veel later kwam er het tuberculinische miasma bij. Bovendien gaat Samuel Hahnemann ervan uit dat ziekten worden overgebracht door een onzichtbare invloed (magnetisme), zonder transport van materie.

Stapsgewijs verdunnen
Verder is er het grondbeginsel van het stapsgewijs verdunnen met water of alcohol. De verdunning gaat veelal in zo’n extreme mate dat er van de oorspronkelijke stof waarschijnlijk geen enkel deeltje meer aanwezig is. Het gevolg is dat de grondstof geen bijwerkingen veroorzaakt. In de homeopathie wijst men de werking toe aan het potentiëren. Potentiëren betekent in deze context het ‘sterker maken’ van een homeopatisch geneesmiddel. De ‘energie’ van de werkzame stof wordt overgebracht op het oplosmiddel.

Uitgangspunt natuurlijk evenwicht

Homeopathie gaat ervan uit dat wanneer het natuurlijk evenwicht verstoord is – of het nou lichamelijk of psychisch is – er ziektes kunnen ontstaan. Met deze alternatieve geneeswijze probeert men dit natuurlijk evenwicht te herstellen. In plaats van de agressor aan te vallen of verstoorde processen tegen te werken, wil men de eigen defensie versterken. Dit bereiken homeopaten door op vele manieren het inherent zelfgenezend vermogen, de vis medicatrix naturae, te stimuleren.

Homeopathische middelen & het similaprincipe

Homeopatische middelen worden op basis van een extract (een zogenaamde oertinctuur) uit natuurlijke producten bereid. Dit kunnen delen van planten zijn, maar ook van dieren en mineralen, of zelfs van menselijke oorsprong, nosoden geheten. Vervolgens verdunt men de grondstof in een aantal stappen en wordt het geschud.

Aanhangers van homeopathie baseren de werking van homeopathische middelen op het gelijksoortigheidbeginsel of similia-principe. Men gaat ervan uit, dat wanneer de grondstof van het geneesmiddel in pure vorm toegediend zou worden, dit symptomen zou geven die lijken op die van de te bestrijden ziekte. Het helpt het lichaam het oorspronkelijk evenwicht te herstellen. Eigenlijk bestrijdt een homeopathisch geneesmiddel niet de ziekteverschijnselen, maar helpt het lichaam om zichzelf en van binnen uit te genezen.

Materia Medica Pura

Samuel Hahnemann heeft diverse onderzoeken gedaan naar symptomen die gevonden werden bij toediening van homeopathische middelen. De Materia Medica Pura is een verzameling homeopathische verslagen waarin hij hierover verslag legt. Hiermee is Hahnemann in 1811 begonnen. Zowel verdunde als onverdunde middelen worden in de Materia Medica opgenomen. De Materia Medica is sindsdien aangevuld en uitgebreid.

Homeopathie en de relatie tot fytotherapie, kruiden

Homeopathie kent een eigen filosofie en heeft een eigen manier om geneesmiddelen te maken, zoals hierboven beschreven. Hiertoe wordt (delen van) zowel planten als dieren, maar ook andere zaken gebruikt. De geneesmiddelen bij fytotherapie betreffen middelen waaruit de basisstof alleen uit planten en/of plantendelen bestaat.

Homeopathie maakt dus geen gebruik van fytotherapie in de letterlijke zin van het woord, aangezien de stoffen zover verdund worden dat er bijna geen molecuul meer van het oorspronkelijke kruid – van de oertinctuur – aanwezig is. Volgens critici kan er geen werkzame stof meer aanwezig zijn. Fytotherapeutica zijn middelen waarbij de oertinctuur – de werkzame stof – in grote mate aanwezig zijn, in tegenstelling tot homeopathische middelen.

Kortom: men maakt bij homeopathie gebruik van kruiden, maar een directe relatie met fytotherapie is er niet, aangezien de homeopathische geneesmiddelen sterk verdund en geschud worden. Bovendien bestaan fytotherapeutica puur en alleen uit planten en/of delen van planten.

Homeopathie: kán het werken of niet?

Een discussie die nog steeds bestaat is of homeopathie echt werkt of niet; beter gezegd of het kán werken of niet. Aanhangers van fytotherapie en homeopathie staan vaak lijnrecht tegen over elkaar. Hoe dan ook is homeopathie in de huidige wetenschap nog steeds een interessant onderwerp waar vele wetenschappers hun hoofd over breken.
Deel deze pagina: