Traditionele Chinese Geneeskunde

Wat is TCG, traditionele Chinese geneeskunde?

Traditionele Chinese Geneeskunde, ook wel Chinese Geneeskunde geheten, kent een lange geschiedenis van duizenden jaren. Het bestaat uit diverse behandelingsmethoden die elk hun eigen werking hebben. De behandelingsmethoden zijn onderling uitwisselbaar, kunnen elkaar overlappen en elkaar ondersteunen.

In Nederland is acupunctuur een van de meest bekende onderdelen van Traditionele Chinese Geneeskunde. Chinese kruidkunde neemt ook een steeds belangrijkere plaats in in de Westerse maatschappij.

Theorieën TCG

Traditionele Chinese geneeskunde heeft een veelomvattende structuur van diverse theorieën. De belangrijkste zijn de theorie van de Vijf Elementen, het meridiaanstelsel van het menselijk lichaam en Yin Yang.

De taoïsitsche filosofie is een Chinese stroming die hoofdzakelijk ten grondslag ligt aan de filosofie van de Traditionele Chinese Geneeskunde.

Taoïsme

Het taoïsme of daoïsme is een filosofische en religieuze stroming uit China. Het woord Tao of Dao betekent ‘de Weg’ en is het kernbegrip van deze stroming. Het is een manier van leven en werken waarin je in de meest fundamentele vorm accepteert wat er gebeurt, het waardeert en ervan leert.

De Dao of Tao is een alles omvattende universele natuurwet, die de mens moet accepteren en waaraan de mens zich moet aanpassen. De natuur zou in het geheel bestuurd worden door de interactie van de kosmische krachten Yin en Yang. Alles is in een perfecte, dynamische harmonie. Deze harmonie is dus niet statisch, maar verandert continu en heeft een voortdurend wisselend evenwicht.

Een belangrijk ideaal in het Taoisme is het leven in harmonie (eenheid) met de natuur. De maatschappij die door mensen is ingericht, zien taoisten als kunstmatig. Jezelf terugtrekken uit deze kunstmatige wereld is dus een van de typische taoistische verschijnselen.

Relatie tot fytotherapie

Ook de Chinese kruidkunde is gebaseerd op de taoïstische filosofie. Alle verschijnselen zijn het resultaat van de wisselwerking van yin en yang. Yin staat in deze context voor vrouwelijk, koel en vochtig. Yang voor mannelijk, warm en droog. Yin en yang vormen een spiraal van continue verandering. Yin en yang zijn elkaar aanvullende begrippen van het bestaan.

De vroegere taoïsten probeerden elk kruid om te ontdekken of het een Yin- of Yangeffect had. Elk kruid werd daarbij verbonden aan een seizoen, een smaak, emotie en een element (vuur, water, hout, aarde of metaal) als symbool voor de verandering die het in het lichaam teweegbracht.

Taoïsten onderscheidden de volgende type lichaamsenergie:

  • Jing: geërfd instinct en groei, gevoed door voedsel en kruiden.
  • Qi (chiv): de levenskracht in alle dingen, aangepast door acupunctuur en kruiden.
  • Shing: geeft door meditatie een hoger bewustzijn.

De Chinese traditionele geneeskunde heeft een holistische manier van diagnostiseren. Met alle drie de energieën wordt rekening gehouden. Een kruid wordt bijna nooit alleen als behandeling toegepast, maar wordt met andere kruiden gecombineerd. Dit om de werking te versterken en bijwerkingen tegen te gaan.